Uşaqların məktəbəqədər hazırlığı

 Sadə riyazi təsəvvürlərin inkişafı – riyazi rəqəmlərlə tanışlıq
 Əlifba – yazı vərdişlərinin aşılanması
 Əmək vərdişlərinin aşılanması – quraşdırma, gil işi
 Məntiqi oyunların təşkili
 Rəsm – şəkil çəkmə, kəsib-yapışdırma 
 Şe’r müsabiqələrinin təşkili
 Ətraf aləmlə tanışlıq (təbiət və ictimai həyat hadisələri ilə tanışlıq)
 Ümumi dünyagörüşü təsəvvürlərinin inkişafı
 Oyun saatı
 Musiqi 
 Xarici dil biliyi – ingilis və rus dili

 Uşaqlar üçün psixoloji dərslər də tədris olunur.

 İnkişafetdirici məşğələlər
 Məntiqi təfəkkürün inkşafı
 Məktəbəqədər hazırlıq
 Psixi proseslər (diqqət, hafizə, qavrayış, təfəkkür, təxəyyül və nitq)
 Davranış qaydaları

Qrup 50 AZN 

Fərdi 70 AZN

 

Bağla